Tải mặt bằng dự án Tư vấn vay ngân hàng 0963.000.911

Bảng Hàng Hot

Bảng Hàng Cienco 5

B2.4

BT01

Nhìn Trường

200 m²

14 m

53 tr/m2

3 tỷ

26/10/2023

A1.1

BT01

Ven Hồ

120 m²

234 m

123 tr/m2

2

26/10/2023

345 m²

m

tr/m2

26/10/2023

Tin Tức Bất động sản đang phân phối

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Vị Trí Văn phòng giao dịch