Bảng giá liền kề, biệt thự, chung cư khu Đô Thị Thanh Hà Mường Thanh – CIENCO5

Phân khu A1.1
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Liền Kề
A1.1
LK01
300
m2
60
m
Đông nam
Xây 6 tầng
150
Triệu
45Tỷ
Biệt thự
A1.1
BT05
240
m2
14
m
Đông bắc
Gần hồ
77
Triệu
18.48Tỷ
Biệt thự
A1.1
BT02
200
m2
14
m
Tây bắc
Gần hồ
82
Triệu
16.4Tỷ
Phân khu A1.2
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Liền Kề
A1.2
LK09
95
m2
14
m
Đông nam
Ven Hồ
68.5
Triệu
6.51
Tỷ
Liền Kề
A1.2
LK03
75
m2
14
m
Tây nam
Giá rẻ
68.5
Triệu
5.1375
Tỷ
Liền Kề
A1.2
LK17
85.41
m2
25
m
Tây nam
Tiện KD
100
Triệu
8.541
Tỷ
Biệt thự
A1.2
BT04
200
m2
14
m
Tây nam
Mặt kệnh
67
Triệu
13.4
Tỷ
Phân khu A1.3
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Biệt thự
A1.3
BT10
200
m2
14
m
Đông nam
Gần hồ
85
Triệu
17
Tỷ
Biệt thự
A1.3
BT11
200
m2
14
m
Tây bắc
Gần hồ
85
Triệu
17
Tỷ
Biệt thự
A1.3
BT02
296
m2
25
m
Tây nam
VỊ trí KD
68
Triệu
20.13
Tỷ
Biệt thự
A1.3
BT09
200
m2
14
m
Tây nam
Mặt hồ
150
Triệu
30.00
Tỷ
Biệt thự
A1.3
BT10
200
m2
14
m
Đông nam
Gần Hồ
70
Triệu
14
Tỷ
Biệt thự
A1.3
BT09
200
m2
14
m
Đông nam
Gần hồ
85
Triệu
17
Tỷ
Phân khu A2.2
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Biệt thự
A2.2
BT03
372.93
m2
25
m
Đông nam
Mặt kênh
95
Triệu
35.34
Tỷ
Biệt thự
A2.2
BT03
360
m2
14
m
Tây
Đơn lập
58
Triệu
20.88
Tỷ
Phân khu A2.3
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Biệt thự
A2.3
BT04
200.87
m2
14
m
Tây nam
Giá rẻ
55
Triệu
11.05
Tỷ
Liền Kề
A2.3
LK06
102
m2
50
m
Đông nam
Shophouse góc
140
Triệu
14.28
Tỷ
Biệt thự
A2.3
BT03
200
m2
14
m
Bắc
Gần trường
Liên hệ
Triệu
1.7
Tỷ
Liền Kề
A2.3
LK01
100
m2
14
m
Nam
Nhìn trường
85
Triệu
8.5
Tỷ
Liền Kề
A2.3
LK02
100
m2
14
m
Tây nam
Tiện KD
74
Triệu
7.4
Tỷ
Biệt thự
A2.3
BT02
280
m2
17
m
Đông nam
Mặt kênh
70
Triệu
19.6
Tỷ
Liền Kề
A2.3
LK03
100
m2
60
m
Đông nam
Xây 6 tầng
140
Triệu
14
Tỷ
Phân khu A2.4
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Liền Kề
A2.4
LK03
117.5
m2
15
m
Đông nam
Giá rẻ
56
Triệu
6.58
Tỷ
Liền Kề
A2.4
LK02
117.5
m2
17
m
Đông nam
Nhìn T.Học
58
Triệu
6.82
Tỷ
Liền Kề
A2.4
LK13
100
m2
17
m
Tây nam
View V-Hoa
69
Triệu
6.9
Tỷ
Liền Kề
A2.4
LK19
100
m2
17
m
Tây nam
Tiện KD
54
Triệu
5.4
Tỷ
Liền Kề
A2.4
LK11
100
m2
17
m
Đông bắc
Tiện KD
56.5
Triệu
5.65
Tỷ
Phân khu A2.5
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Phân khu A2.7
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Liền Kề
A2.7
LK07
90
m2
14
m
Đông nam
Nhìn Chung cư
80
Triệu
7.2
Tỷ
Liền Kề
A2.7
LK10
90
m2
14
m
Đông nam
View V-Hoa
58
Triệu
5.22
Tỷ
Phân khu A2.10
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Phân khu A3.1
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Phân khu B1.1
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Biệt thự
B1.1
BT03
262
m2
14
m
Tây nam
Mặt tiền rộng
55
Triệu
14.41
Tỷ
Biệt thự
B1.1
BT04
240
m2
14
m
Tây nam
Xây thô
85
Triệu
20.4
Tỷ
Biệt thự
B1.1
BT02
240
m2
25
m
Đông bắc
Đường to
115
Triệu
27.6
Tỷ
Liền Kề
B1.1
LK16
92
m2
25
m
Đông nam
Vị trí KD
116
Triệu
10.67
Tỷ
Biệt thự
B1.1
BT05
240
m2
14
m
Tây bắc
Xây thô
85
Triệu
20.4
Tỷ
Liền Kề
B1.1
LK19
300
m2
60
m
Tây bắc
Đường trục
80
Triệu
24
Tỷ
Biệt thự
B1.1
BT02
240
m2
14
m
Tây nam
Đường thông
79
Triệu
18.96
Tỷ
Biệt thự
B1.1
BT01
228
m2
14
m
Đông nam
Xây thô
95
Triệu
21.66
Tỷ
Liền Kề
B1.1
LK07
100
m2
14
m
Đông bắc
Xây thô
92
Triệu
9.2
Tỷ
Liền Kề
B1.1
LK11
90
m2
14
m
Đông bắc
Góc Xẻ Khe
79
Triệu
7.11
Tỷ
Liền Kề
B1.1
LK08
100
m2
14
m
Đông bắc
Xây thô
91
Triệu
9.1
Tỷ
Biệt thự
B1.1
BT01
230
m2
14
m
Đông nam
Tiện KD
80
Triệu
18.4
Tỷ
Biệt thự
B1.1
BT03
250
m2
14
m
Đông bắc
Xây thô
85
Triệu
21.25
Tỷ
Phân khu B1.2
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Phân khu B1.3
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Phân khu B1.4
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Liền Kề
B1.4
LK26
100
m2
14
m
Tây nam
Giá Rẻ
51
Triệu
5.10
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK39
97
m2
14
m
Tây nam
View Trường
56
Triệu
5.6
Tỷ
Liền Kề
B1.4
BT01
200
m2
14
m
Đông nam
View V-Hoa
56
Triệu
11.20
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK38
100
m2
14
m
Tây nam
Gần Hồ
68
Triệu
6.8
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK35
100
m2
14
m
Đông bắc
Ven Hồ
57
Triệu
5.7
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK36
100
m2
14
m
Đông bắc
Ven Hồ
59.5
Triệu
5.95
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK02
100
m2
25
m
Đông bắc
Vị trí KD
81
Triệu
8.1
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK28
100
m2
14
m
Đông nam
View T-Học
59.5
Triệu
5.95
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK08
100
m2
17
m
Đông bắc
Ven Hồ
68
Triệu
6.8
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK32
100
m2
14
m
Đông bắc
Ven Hồ
63
Triệu
6.3
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK12
83
m2
17
m
Đông nam
Nhìn chợ
64
Triệu
6.4
Tỷ
Phân khu B2.1
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Phân khu B2.2
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Phân khu B2.3
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Phân khu B2.4
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
Biệt thự
B2.4
BT01
200
m2
14
m
Nam
Nhìn Trường
53
Triệu
3 tỷ
Tỷ
Phân khu B2.5
Filters Sort results
Reset Apply
Không tìm thấy
Dự án
Loại hình
Phân Khu
Phân Lô
Hướng
Số phòng
Filters Sort results
Reset Apply
Chi tiết
Loại hình
Phân khu
Phân lô
Ô số
Diện tích
Đường
Hướng
Ưu điểm
Giá bán /m2
Tổng giá trị HĐ
345
m2
m
Triệu
Tỷ
Liền Kề
B1.4
LK35
100
m2
14
m
Đông bắc
Ven Hồ
57
Triệu
5.7
Tỷ