Mua bán Biệt thự Thanh Hà Cienco 5

Out of stock

A2.2

BT03

Hết Hàng

Đơn lập

360 m²

14 m

58 tr/m2

20.88 Tỷ              

21/06/2024  

A1.3

BT11

Còn Hàng

Gần hồ

200 m²

14 m

85 tr/m2

17 Tỷ              

18/06/2024  

A1.3

BT10

Còn Hàng

Gần hồ

200 m²

14 m

85 tr/m2

17 Tỷ              

18/06/2024  

A1.3

BT09

Còn Hàng

Gần hồ

200 m²

14 m

85 tr/m2

17 Tỷ              

18/06/2024  

A1.1

BT02

Còn Hàng

Gần hồ

200 m²

14 m

82 tr/m2

16.4 Tỷ              

17/06/2024  

Out of stock

A1.1

BT05

Hết Hàng

Gần hồ

240 m²

14 m

77 tr/m2

18.48 Tỷ              

17/06/2024  

B1.1

BT01

Còn Hàng

Xây thô

228 m²

14 m

95 tr/m2

21.66 Tỷ              

17/06/2024  

B1.1

BT05

Còn Hàng

Xây thô

240 m²

14 m

85 tr/m2

20.4 Tỷ              

17/06/2024  

B1.1

BT04

Còn Hàng

Xây thô

240 m²

14 m

85 tr/m2

20.4 Tỷ              

17/06/2024  

B1.1

BT03

Còn Hàng

Xây thô

250 m²

14 m

85 tr/m2

21.25 Tỷ              

17/06/2024  

B1.1

BT02

Còn Hàng

Đường to

240 m²

25 m

115 tr/m2

27.6 Tỷ              

16/06/2024  

A2.3

BT04

Còn Hàng

Giá rẻ

200.87 m²

14 m

55 tr/m2

11.04785 Tỷ              

08/04/2024  

A2.3

BT02

Còn Hàng

Mặt kênh

280 m²

17 m

70 tr/m2

19.6 Tỷ              

07/04/2024  

A2.2

BT03

Còn Hàng

Mặt kênh

372.93 m²

25 m

95 tr/m2

35.42835 Tỷ              

06/04/2024  

A1.3

BT10

Còn Hàng

Gần Hồ

200 m²

14 m

70 tr/m2

14 Tỷ              

06/04/2024  

A1.3

BT09

Còn Hàng

Mặt hồ

200 m²

14 m

150 tr/m2

30 Tỷ              

06/04/2024  

A1.3

BT02

Còn Hàng

VỊ trí KD

296 m²

25 m

68 tr/m2

20.128 Tỷ              

06/04/2024  

B1.4

BT01

Còn Hàng

View V-Hoa

200 m²

14 m

56 tr/m2

11.2 Tỷ              

29/03/2024  

B1.1

BT03

Còn Hàng

Mặt tiền rộng

262 m²

14 m

55 tr/m2

14.41 Tỷ              

25/03/2024  

B1.1

BT01

Còn Hàng

Tiện KD

230 m²

14 m

80 tr/m2

18.4 Tỷ              

25/03/2024