Category Archives: Tài Liệu Tham Khảo

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu A2.7 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu A2.7 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu A2.7  gồm 10 block Liền kề.Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 tỷ lệ 1/500 Chi tiết mặt bằng ô đất khu A2.7 Liền …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu A2.5 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Biệt thự Thanh Hà A2.5

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu A2.5 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu A2.5  gồm 05 block Biệt thự. Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 tỷ lệ 1/500 Chi tiết mặt bằng ô đất khu A2.5 …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu A2.4 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Khu Biệt Thự Thanh Hà A2.4

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu A2.3 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu A2.4  gồm 19 block Liền kề và 02 block Biệt thự. Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 tỷ lệ 1/500 Chi tiết mặt …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu A2.3 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu A2.3 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu A2.3  gồm 24 block Liền kề 04 block Liền kề Shophouse 100m2, 04 block Liền kề và 04 block Biệt thự. Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu A2.2 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu A2.2 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu A2.2  gồm 05 block Biệt thự. Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 tỷ lệ 1/500 Chi tiết mặt bằng ô đất khu B2.4 …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu A1.3 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu A1.3 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu A1.3 Thanh Hà gồm 02 block Liền kề Shophouse, 11 block Biệt thự. Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 tỷ lệ 1/500 Chi …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu A1.2 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Liền Kề A1.2 Thanh Hà Cienco5

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu A1.2 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu A1.2  gồm 24 block Liền kề Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 tỷ lệ 1/500 Chi tiết mặt bằng ô đất khu B2.4 …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu A1.1 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu A1.1 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu A1.1 Thanh Hà gồm 02 block Liền kề Shophouse và 06 block Biệt thự. Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 tỷ lệ 1/500 …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu B3.1 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Biệt Thự Thanh Hà B3.1

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu B2.4 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu B2.4 Thanh Hà gồm 03 block Liền kề Shophouse, 02 block Biệt thự Shophouse và 06 block Biệt thự. Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà …

Sơ Đồ Mặt Bằng Phân Khu B2.5 Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Cienco 5

Biệt thự Thanh Hà B2.5

Cienco5 Land trân trọng gửi tới Quý khách hàng sơ đồ mặt bằng Phân khu B2.4 KĐT Thanh Hà Mường Thanh. Phân khu B2.4 Thanh Hà gồm 03 block Liền kề Shophouse, 02 block Biệt thự Shophouse và 06 block Biệt thự. Link download bản đồ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thanh Hà …

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com