Biệt Thự Thanh Hà

Showing all 13 results

A1.2

BT04

Mặt kệnh

200 m²

14 m

67 tr/m2

13.4 Tỷ              

24/03/2024

A1.3

BT02

VỊ trí KD

296 m²

25 m

68 tr/m2

20.13 Tỷ              

06/04/2024

A1.3

BT09

Mặt hồ

200 m²

14 m

150 tr/m2

30.00 Tỷ              

06/04/2024

A1.3

BT10

Gần Hồ

200 m²

14 m

70 tr/m2

14 Tỷ              

06/04/2024

A2.2

BT03

Mặt kênh

372.93 m²

25 m

95 tr/m2

35.34 Tỷ              

06/04/2024

A2.3

BT02

Mặt kênh

280 m²

17 m

70 tr/m2

19.6 Tỷ              

07/04/2024

A2.3

BT04

Giá rẻ

200.87 m²

14 m

55 tr/m2

11.05 Tỷ              

08/04/2024

B1.1

BT01

Tiện KD

230 m²

14 m

80 tr/m2

18.4 Tỷ              

25/03/2024

B1.1

BT02

Đường thông

240 m²

14 m

79 tr/m2

18.96 Tỷ              

25/03/2024

B1.1

BT03

Mặt tiền rộng

262 m²

14 m

55 tr/m2

14.41 Tỷ              

25/03/2024

B1.4

BT01

View V-Hoa

200 m²

14 m

56 tr/m2

11.20 Tỷ              

29/03/2024

B2.4

BT01

Nhìn Trường

200 m²

14 m

53 tr/m2

3 tỷ Tỷ              

03/12/2023

A2.3

BT03

Gần trường

200 m²

14 m

Liên hệ tr/m2

1.7 Tỷ              

04/03/2024

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com