Bất động sản Thanh Hà Cienco 5 mua bán

Showing 1–30 of 35 results

A1.2

BT04

Mặt kệnh

200 m²

14 m

67 tr/m2

13.4 Tỷ              

24/03/2024

A1.3

BT02

VỊ trí KD

296 m²

25 m

68 tr/m2

20.13 Tỷ              

06/04/2024

A1.3

BT09

Mặt hồ

200 m²

14 m

150 tr/m2

30.00 Tỷ              

06/04/2024

A1.3

BT10

Gần Hồ

200 m²

14 m

70 tr/m2

14 Tỷ              

06/04/2024

A2.2

BT03

Mặt kênh

372.93 m²

25 m

95 tr/m2

35.34 Tỷ              

06/04/2024

A2.3

BT02

Mặt kênh

280 m²

17 m

70 tr/m2

19.6 Tỷ              

07/04/2024

A2.3

BT04

Giá rẻ

200.87 m²

14 m

55 tr/m2

11.05 Tỷ              

08/04/2024

B1.1

BT01

Tiện KD

230 m²

14 m

80 tr/m2

18.4 Tỷ              

25/03/2024

B1.1

BT02

Đường thông

240 m²

14 m

79 tr/m2

18.96 Tỷ              

25/03/2024

B1.1

BT03

Mặt tiền rộng

262 m²

14 m

55 tr/m2

14.41 Tỷ              

25/03/2024

B1.4

BT01

View V-Hoa

200 m²

14 m

56 tr/m2

11.20 Tỷ              

29/03/2024

A2.3

LK03

Xây 6 tầng

100 m²

60 m

140 tr/m2

14 Tỷ              

08/04/2024

A1.2

LK03

Giá rẻ

75 m²

14 m

68.5 tr/m2

5.1375 Tỷ              

24/03/2024

A1.2

LK09

Ven Hồ

95 m²

14 m

68.5 tr/m2

6.51 Tỷ              

29/02/2024

A1.2

LK17

Tiện KD

85.41 m²

25 m

100 tr/m2

8.541 Tỷ              

24/03/2024

A2.3

LK02

Tiện KD

100 m²

14 m

74 tr/m2

7.4 Tỷ              

07/04/2024

A2.7

LK07

Nhìn Chung cư

90 m²

14 m

80 tr/m2

7.2 Tỷ              

01/05/2024

A2.7

LK10

View V-Hoa

90 m²

14 m

58 tr/m2

5.22 Tỷ              

01/05/2024

B1.1

LK11

Góc Xẻ Khe

90 m²

14 m

79 tr/m2

7.11 Tỷ              

25/03/2024

B1.1

LK16

Vị trí KD

92 m²

25 m

116 tr/m2

10.67 Tỷ              

25/03/2024

B1.4

LK02

Vị trí KD

100 m²

25 m

81 tr/m2

8.1 Tỷ              

29/03/2024

B1.4

LK08

Ven Hồ

100 m²

17 m

68 tr/m2

6.8 Tỷ              

29/03/2024

B1.4

LK12

Nhìn chợ

83 m²

17 m

64 tr/m2

6.4 Tỷ              

29/03/2024

B1.4

LK26

Giá Rẻ

100 m²

14 m

51 tr/m2

5.10 Tỷ              

28/03/2024

B1.4

LK28

View T-Học

100 m²

14 m

59.5 tr/m2

5.95 Tỷ              

28/03/2024

B1.4

LK32

Ven Hồ

100 m²

14 m

63 tr/m2

6.3 Tỷ              

28/03/2024

B1.4

LK35

Ven Hồ

100 m²

14 m

57 tr/m2

5.7 Tỷ              

29/03/2024

B1.4

LK36

Ven Hồ

100 m²

14 m

59.5 tr/m2

5.95 Tỷ              

28/03/2024

Out of stock

B1.4

LK39

View Trường

97 m²

14 m

56 tr/m2

5.6 Tỷ              

29/03/2024

A1.1

LK01

Xây 6 tầng

300 m²

60 m

150 tr/m2

45 Tỷ              

06/04/2024

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com